Foto: Mohamed Hassan

Du skal lave et spørgeskema og du vil gerne have mange og brugbare svar på det.

Det er afgørende for, om du får noget konstruktivt ud af din undersøgelse. Du er jo nysgerrig på, hvad jeres brugere, kunder eller interessenter svarer i jeres undersøgelse. Og en undersøgelse af høj kvalitet er lettere at stå indenfor, når du præsenterer den for din chef end en undersøgelse af lav kvalitet.

Men hvordan får du mange svar på dit spørgeskema?

Det gør du ved at give passende svarmuligheder.

Giver du ikke passende svarmuligheder, falder kvaliteten af din undersøgelse

Har du ikke gjort det, får modtageren svært ved at svare på dit spørgsmål.

Det indebærer en risiko for:

  • At modtageren giver et tilfældigt og ureflekteret svar på spørgsmålet, som du ikke kan bruge til noget. Nu skal du bruge endnu mere tid end ventet på at sortere ubrugbare svar fra.
  • At modtageren måske dropper ud af hele spørgeskemaundersøgelsen

Når du sorterer svar fra eller modtageren falder fra, betyder det i bedste fald, at din svarprocenter falder en smule. I værste fald falder svarprocenten markant. Nu skal du enten bruge meget tid på at få endnu flere til at svare på spørgeskemaet. Eller du må acceptere, at undersøgelsens samlede resultat bliver fordrejet og kvaliteten af den samlede undersøgelse falder.

For at give passende svarmuligheder, skal du kende de mulige svar på hvert spørgsmål i spørgeskemaet.

Det kan lyde både ulogisk og svært på samme tid. Men læs med her:

Kend de passende svarmuligheder for din modtager

Du giver passende svarmuligheder ved at sætte din modtager i centrum.

Hvilke svarmuligheder skal hun eller han bruge til at svare på dit spørgsmål? Opstil alle potentielle svarmuligheder, der kan være på spørgsmålet. Du kan måske starte med en brainstorm, og derefter lue ud i dem. At opstille alle svarmuligheder er noget af det, der er krævende ved at lave spørgeskemaer.

Hvordan gør andre det?

Et eksempel fra et spørgeskema

Lad mig tage udgangspunkt i et konkret eksempel, et spørgeskemaspørgsmål om køn. For 20- 30 år siden blev det betragtet som et let spørgsmål at stille og at svare på. Der var kun to svarmuligheder afsenderen kunne opstille, mand eller kvinde. Opgaven med at opstille alle potentielle svarmuligheder var hurtigt løst.

Sådan er det ikke nødvendigvis længere, der er nemlig flere, der ikke identificerer sig med ét bestemt køn. Derfor skal svarmulighederne genovervejes.    

Her ser du hvilke svarmuligheder, der opstilles i et spørgsmål om køn. Eksemplet stammer fra et offentligt udsendt spørgeskema:

Et eksempel på svarmuligheder til et spørgsmål om køn fra et offentligt udsendt spørgeskema

I spørgsmålet har afsenderen opstillet flere svarmuligheder end de traditionelle svarmuligheder, mand eller kvinde. Der er udvalgt tre yderligere kønsbetegnelser, også kan modtageren vælge at svare ”andet” og skrive i det åbne tekstfelt. Det giver mange muligheder for at imødekomme modtageren af spørgsmålet.

Vil du læse mere om at formulere spørgsmål om køn? Jeg har sammen med Charlotte Albrechtsen en brevkasse om spørgeskemadesign, som i juni 2020 havde et indlæg, der spørger ind til køn i spørgeskemadesign. Vi pointerede, at spørgsmålet kan dele vandene. Nogle segmenter har brug for flere svarmuligheder som i ovenstående eksempel. Andre segmenter vil måske synes, at de ekstra svarkategorier er unødvendige, kunstige og afstandtagende. Hvis du vil formulere spørgsmål om køn, læs brevkasseindlægget her

Men hvordan ved du, at dine svarmulighederne er passende?

Sådan tester du, om du giver passende svarmuligheder

Det er modtageren, der i sidste ende afgør om dine svarmuligheder er passende. Når din modtager vurderer, om denne kan svare på dit spørgsmål, ser de på, om svarmulighederne er relevante og tilstrækkelige.

Det vil sige:

  • Kan modtageren genkende sig selv i svarmulighederne?
  • Stemmer de overens med modtagerens situation?

I eksemplet om køn vil modtageren lede efter om den specifikke kønsbetegnelse, modtageren identificere sig med, er tilgængelig.

Måske vil modtageren også lede efter en mulighed for ikke at svare. En relevant svarmulighed kan derfor være: Ønsker ikke at svare. Køn kan i dag være et følsomt område af mange forskellige årsager. Det er ikke sikkert, alle respondenter vil være åbne omkring det.

Dine svarmuligheder skal passe til lige præcis dine modtagere. Du kan finde ud af om dine svarmuligheder er passende ved at kende din modtager godt. Selvom vi gør det, kan vores modtager nogle gange overraske os. Og det bliver relevant at teste vores spørgeskema, inden det færdige spørgeskema sendes ud. Kender du ikke din modtager, bliver det endnu mere relevant at teste dit spørgeskema. Testen af spørgeskemaet er en kvalitetssikring af spørgeskemaet. Vil du sikre dine svarmuligheders relevans og tilstrækkelighed kan en tænke-højt-test være relevant. Sammen med Charlotte Albrechtsen skriver jeg om test af spørgeskemaer i Spørgeskemaer der virker. Sæt modtageren i centrum, kapitel 9. Du kan lære at teste dit spørgeskema her

Brug for mere hjælp?

Det var mine bud på, hvordan du får mange svar på din spørgeskemaundersøgelse ved at giver passende svarmuligheder.

Har du kommentarer eller opfølgende spørgsmål til, hvordan man giver passende svarmuligheder, så kontakt mig her