Foto: Aliyah Jamous

Når du stiller følsomme spørgsmål i en undersøgelse, er der nogle særlige ting, du skal gøre for at få svar. I blogindlægget hjælper jeg dig med at tilrettelægge dit spørgeskema, så du øger sandsynligheden for, at dine modtagere svarer på de følsomme spørgsmål.

En undersøgelse kan berøre følsomme emner, hvor der er en risiko for, at modtageren ikke vil svare.

Nogle gange vil modtageren ikke svare på dine spørgsmål, fordi de oplever:

 • Frygt for andres dom over deres adfærd
 • At emnet er så privat, at de ikke vil tale med hvem som helst om det
 • Frygt for at følsomme oplysninger gives videre til tredjepart

Inden jeg kommer ind på, hvordan du løser udfordringen, så lad mig tydeliggøre hvad et følsomt spørgsmål er.

Hvad er et følsomt spørgsmål?

Det er selvfølgelig forskelligt afhængigt af konteksten og hvem du spørger. Men i en dansk kontekst kan følgende emner være følsomme:

 • Køn og seksualitet
 • Sundhed og sygdom
 • Penge
 • Alkohol
 • Euforiserende stoffer
 • Kriminalitet

Du skal være særlig varsom, når din undersøgelse omhandler disse emner.

En velegnet metode

Når du vil undersøge følsomme emner, er én metode mere velegnet end andre, nemlig spørgeskemaet.

Modtageren kan svare på spørgsmål anonymt og alene bag en skærm, og er derfor fri for at forholde sig til andres holdninger til deres svar. Det skaber et rum, hvor modtageren trygt kan forholde sig til følsomme emner.

Der er en række ting, du kan gøre, så din modtager vil svare på dine følsomme spørgsmål. Jeg har samlet nogle råd til dig. De er inddelt i forskellige faser af dit spørgeskemadesign.

Inden dine modtagere svarer på dit spørgeskema:

Skab tryghed

Er din modtager af spørgeskemaet tryg, er det generelt lettere at besvare dit spørgeskema. Og det er ekstra vigtigt, når din modtager skal svare på følsomme spørgsmål, der kan være ubehagelige at svare på. Der opstår nemlig en risiko for, at modtageren falder fra undersøgelsen.

Derfor: Skab tryghed allerede i den introduktion, der motiverer din modtager til at svare på spørgeskemaet.

Følgende skaber tryghed for modtageren af spørgeskemaet:

 1. Lov din modtager af spørgeskemaet anonymitet.

Det vil sige, at din modtager kan svare på følsomme spørgsmål uden at nogen ved, hvem de er. Det er afgørende, at de kan det uden, at deres kollegere, arbejdsgiver eller alle på LinkedIn får følsom viden om dem.

Du skal altså sørge for, at dine modtagere ikke får spørgsmål, der kan afsløre deres identitet.

Det virker måske banalt. Men lad mig give to eksempler på, hvordan du risikerer at afsløre nogens identiteter uden, at det er meningen.

Eksempel 1:

Du sender et spørgeskema ud til en afdeling i en organisation, hvor du spørger ind til modtagerens køn. I afdelingen er der kun en kvinde ansat. Når du ser besvarelserne igennem, kan du nu regne ud præcist, hvad kvinden har svaret.

Eksempel 2:

Du udlodder en præmie for at motivere til flere besvarelser af dit spørgeskema. Du beder modtageren om at skrive deres mailadresse, så du kan kontakte vinderen. Vær varsom, ellers er din modtager ikke længere anonym.

 1. Oplys om, at modtageren altid kan trække sit samtykke tilbage

Uanset hvor grundigt du informerer din modtager af spørgeskemaet om undersøgelsens indhold, kan modtageren opleve:

 • At de bliver spurgt om noget, de ikke kan stå inde for at svare på
 • At blive fremstillet på en måde, som de ikke bryder sig om.

Derfor skal de have lov til at trække deres samtykke tilbage.

Lov dine modtagere, at du ikke deler oplysninger med tredjepart.

Viden er guld værd, og det er mange, der profiterer af at sælge oplysninger til andre firmaer. Skal du leve op til GDPR reglerne, må du du aldrig gøre det, uden at oplyse om det.

Vær tydelig, når du oplyser hvem, der får adgang til svarene. Det kan for eksempel være de konsulenter, der skal analysere data. Det er også en god ide at fortælle, at du videreformidler data i anonymiseret form til kunden, der har bestilt opgaven.

 1. Oplys om, hvor længe du opbevarer data

Det giver tryghed at opleve, at personfølsomme data kun er tilgængelige for afsenderen af spørgeskemaet i en afgrænset periode.

Nu har du oplyst, hvordan du vil behandle modtagerens svar. I formuleringen af selve spørgeskemaet er der også nogle ting, du kan gøre, så du får svar på dine følsomme spørgsmål.

Når du formulerer spørgsmål til spørgeskemaet:

Stil dine spørgsmål på en anerkendende måde

Vil du hjælpe din modtager til at svare på følsomme spørgsmål?

Så skal du stille spørgsmålene på en anerkendende måde, der ikke fordømmer modtageren.

Det er der to grunde til:

 • Du viser modtageren respekt som spørgeskemaets afsender. Mennesker træffer forskellige valg og lever forskelligt, det skal du lytte til uden fordømmelse.
 • Det nedsætter risikoen for, at modtageren giver uoprigtige eller upræcise svar. Bliver modtageren nervøs for fordømmelser, giver de ofte, hvad de ser som et socialt acceptabelt svar.

Du kan stille spørgsmål på en anerkendende måde ved langsomt at nærme dig emnet. Samtidig skal du anerkende forskellige valg. Dine formuleringer skal være neutrale.

Et eksempel på en anerkendende tilgang til et følsomt spørgsmål kan være:

De næste spørgsmål handler om opgivelse af indkomst til skat.

Nogle oplever årsopgørelse som svært og besværligt, andre oplever den lettere. Din besvarelse er anonym, og vi videregiver ikke dine svar til offentlige myndigheder.

Har du tjent penge, du ikke har opgivet til skat?

Når du organiserer dine spørgsmål i spørgeskemaet:

Varm op til følsomme emner

For at dine modtagere vil svare på dine følsomme spørgsmål, skal de varmes op til dem. Hvis de første spørgsmål har følsom karakter, kan det virke afskrækkende.

Inden du stiller følsomme spørgsmål, skal du:

 • Stille spørgsmål som ikke er følsomme for modtageren
 • Stille spørgsmål, der er lette for modtageren at svare på. Det kan for eksempel være spørgsmål, hvor modtageren skal svare ja eller nej.

Det er en god ide at stille følsomme spørgsmål i spørgeskemaets anden halvdel. Modtageren har i forvejen svaret på flere spørgsmål, og formentlig uden kvaler. Da de følsomme spørgsmål stilles mod slutningen af spørgeskemaet, ånder modtageren formentlig lettet op, når det følsomme spørgsmål er besvaret. Udsigten til at afslutte spørgeskemaet er indenfor rækkevidde.

Brug for hjælp?

Jeg håber, at du føler dig klar til at stille følsomme spørgsmål, som din modtager vil svare på.

Har du kommentarer eller opfølgende spørgsmål til, hvordan man stiller følsomme spørgsmål, så kontakt mig her