Kommentarfelter, (også kendt som fritekstfelter) i spørgeskemaer kan hjælpe med at forstå modtagernes svar bedre. Kommentarfeltet kan være nødvendige for at forstå svar på afkrydsningsfelt eller svare på spørgsmål, som kræver noget andet end et afkrydsningsfelt.    

Men kommentarfelter har også sine begrænsninger. Undgå at folk siger: Skrive en kommentar i et spørgeskema, nej, det giver jeg ikke! Læs med i blogindlægget:

Gode spørgeskemadesignere sørger for, at spørgeskemamodtagerne oplever, at de kan svare på spørgeskemaet. Hvis modtageren oplever, at de ikke kan svare, skaber det irritation, også risikerer du, at modtageren svarer på autopilot eller slet ikke svare.

Her kommer kommentarfeltet ind i billedet, de kan i nogen grad kompencere, men inden du fylder dit spørgeskema med kommentarfelter, så læs, hvad du skal være opmærksom på:

1 afgørende fordel og 2 spørgsmål til dig, der vil indsætte kommentarfelter

Fordelen ved kommentarfelter: De kan give vigtige uddybninger

Der er en række situationer, hvor din spørgeskemamodtager har brug for et kommentarfelt:

  • Når modtageren svarer på spørgeskemaet og de oplever, at deres svar ikke rigtigt indfanger det, de vil sige, så de har brug for at knytte en kommentar.
  • Når modtageren af spørgeskemaet ikke kan finde en passende svarmulighed i afkrydsningsfelterne.

Kommentarfelter kan også være gavnlige i slutningen af et spørgeskema. Her er det meget brugt at spørge til, om spørgeskemamodtageren har andre kommentarer og så tilknytte et kommentarfelt.

Det kan give modtageren en mulighed for at komme af med noget, de ellers var brændt inde med. Og for afsenderen kan de give viden, de mere lukkede svarmuligheder ikke tillader. 

Kommentarfelter kan altså hjælpe med til at forstå nuancer i modtagerens svar. Men kommentarfelter i spørgeskemaet må ikke blive en hurtig løsning på, at man ikke ved, hvilke svarmuligheder spørgeskemamodtageren har brug for. Det vil ikke sige, at du bare kan lave et spørgeskema kun bestående af spørgsmål og kommentarfelter, det nogle kalder et kvalitativt spørgeskema.

Hvorfor kommer jeg ind på nu, følg med, når jeg stiller to spørgsmål til dig:  

2 spørgsmål til dig, der vil indsætte kommentarfelter:

Spørgeskemaets vilkår er, at modtageren regner med, at det er hurtigt overstået. Kommentarfelter skal derfor bruges med omtanke.  

  1. Kan din spørgeskemamodtager skrive en kommentar?

Når du bruger kommentarfelter, kræver du mere af modtageren, de skal formulere sig frem for blot at krydse svarmuligheder af. Det er forskelligt, hvor udfordrende det er at formulere sig på skrift. Spørg dig selv: Hvad er din af spørgeskemamodtager vant til? Trives de, når de udfolder sig på skrift?

Hav et særligt OBS, hvis din modtager er udlændige og ikke vant til det det danske sprog endnu, eller er ordblinde eller bare er bedre mundtligt end skriftligt.  

  1. Vil din spørgeskemamodtager skrive en kommentar

Det er meget nemt at indsætte et kommentarfelt, men om modtageren vil bruge det, afhænger af:

Har spørgeskemamodtageren noget at sige?

Det er ikke alle, der har noget at sige. Det er heller ikke alle, der har noget at sige til lige præcis det, de bliver spurgt om.

Derfor er det en fin ide at gøre det frivilligt at svare på kommentarfelter. Afsenderen af dette spørgeskema har nok ved en fejl gjort svar på kommentarfeltet obligatorisk. Det irriterede Lise Kok Petersen, som har sendt mig et screenshot af kommentarfeltet. Hun havde ikke nogle bemærkninger til, men alligevel blev tvunget til at svare.

Kvalitative spørgeskemaer – Orker modtageren det?

Et kommentarfelt eller mange kommentarfelter kan blive overvældende, der er mange andre ting på en to-do liste, spørgeskemamodtageren skal nå. Og det kan resultere i, at modtageren ikke orker at svare.

Jeg nævnte tidligere, at nogle afsendere af spørgeskemaet bruger mange kommentarfelter. De kalder det kvalitative spørgeskemaer (ikke at forveksle med kvalitative spørgeundersøgelser). Hvad er et kvalitativt spørgeskema?

Modsat hvad mange tror, findes de ikke. Men nogle vælger at fylde spørgeskemaet med spørgsmål og kommentarfelter, men min vurdering, er at det får flere end den gennemsnitlige modtager til at falde fra undersøgelsen. Modtageren orker det ikke.  

Held og lykke med dit spørgeskema!